Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Választások 1990 val_telepulesi.png    val_kisebbsegi.png    val_vissza-a-menure.png

kepviselotestulet1990.jpgTisztelgés az elsőknek

Ők voltak azok, akik településünkön elsőkként léptek rá arra az ismeretlen útra, amelyhez nem volt semmiféle térkép, semmi útmutatás, semmi etalon. Ők voltak az etalon, az Ő sikereiken és kudarcaikon nőtt fel községünkben az önkormányzatiság, teljesedett ki a demokrácia. Minden tisztességes ember gondoljon és tekintsen rájuk az elsőknek kijáró őszinte tisztelettel, megbecsülés és közszeretet legyen osztályrészük, az eltávozottaknak pedig a hálás utódok nem múló emlékezése!

********* *********  ********* ********* 

Következzék egy részlet a Krónika 2000 - Darány múltja és jelene című helyi kiadású könyvből, "A rendszerváltó évek története" fejezetből, Tauszné Kercza Erika tollából.

"Mint az ország minden településének életében, úgy Darány község életében is változásokat hozott a rendszerváltás. Az addigi ún. tanácsrendszert felváltotta egy - a demokrácia elvén működő, szabad választással megválasztható -, a község polgárainak érdekeit képviselő testület, melynek élén a polgármester áll.

Az 1990-es évben szeptember 30-án a község lakossága társadalmi megbízatású polgármestert választott Nagy Károly személyében. Nagy Károly mezőgazdasági gépészmérnök végzettségű, mérnök-tanárként dolgozott a barcsi Dráva-Völgye középiskolában. A képviselő testület tagjaiként Agyag József, dr. Kovács Miklós, id. Kúsz Ernő, Varga József, Varjú József, Villányi László és Wágner József kerültek megválasztásra. Az Önkormányzat alakuló ülése 1990. október 12-én volt, melyen az önkormányzatokról szóló LXV. Tv. 39. paragrafusa alapján Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi és Kastélyosdombó községek körjegyzőséget alakítottak. Körjegyzővé Kercza Lajost nevezték ki 1990. december 15.-i hatállyal, aki a rendszerváltást megelőzően a székhely-község, Darány Községi Közös Tanács vb. titkára volt.

Az önkormányzat képviselő testülete a legfontosabb teendőit és azok megoldásának részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban határozta meg, amelynek legfontosabb eleme, hogy önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű nyilvánosság ellenőrzése mellett intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásról, a helyi hatalom önkormányzat típusú gyakorlásáról.

1994. január 1-én Darány község Önkormányzata kivált a körjegyzőségből, és önálló Polgármesteri Hivatalt hozott létre..."

val_vissza-a-menure.png