Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Némelyik dokumentum megjelenítéséhez Adobe Acrobat Reader kell!  Letöltés innen

   ll. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

ll.1. Önkormányzatunk alaptevékenysége - feladata - Hatásköre

ll.2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

ll.3. Pályázatok

(Feltöltés alatt...)

ll.4. Közérdekű adatok igénylése

 

ll.1.1.   Darány Község Képviselő-testületének 1/1999.(II.24.)számú rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

(Vissza a lap tetejére)

 

ll.1.2.     A hivatal tevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok jegyzéke

  (Vissza a lap tetejére)

•  1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

•  1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

•  1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

•  2004. évi CXL. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

•  1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről

•  218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

•  1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

•  1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről

•  1990. évi C. törvény a helyi adókról

•  1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről

•  1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

(Vissza a lap tetejére)

•  1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

•  12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

•  1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

•  253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

•  1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

•  1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

•  12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről

•  2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

•  1995. évi XLII. törvény az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

•  1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

•  1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

•  1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

(Vissza a lap tetejére)

•  2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

•  4/1997. (I.22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről

•  133/2007. (VI.13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

•  35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról

•  1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

•  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

•  149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

•  133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

•  1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

•  2004. évi I. törvény a sportról

•  1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

 

 (Vissza a lap tetejére)

 

 ll.2.2.     Igazgatás

 

 ll.2.2.1. Anyakönyvi ügyek

 

ll.2.2.2. Egyéb

 

ll.2.2.3. Honosítás - visszahonosítás

 

ll.2.2.4. Működési engedélyekhez

 

 (Vissza a lap tetejére)

 

 ll.3.1.     Pályázatok

 (Vissza a lap tetejére)

 

ll.4.1.     Darány Község Közzétételi Szabályzata