Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Székelyderzs

Közigazgatásilag a szomszédos faluval Székelymuzsnával alkot egy községet 1990 február 1-től. Az önkormányzat székhelye Székelyderzsben van. A községnek 9 tanácsosa van, polgármestere Zoltáni Csaba. Az Őt megelőző polgármesterek 1990-től Bán Gergely, majd Pál Ernő voltak.

derzs_felulrol.jpgA falu neve írott formában először az 1334-es pápai tizedjegyzékben szerepel „de Ers” néven. 1525-ben már Ders néven említik, míg 1760-ban már a Székely Derzs elnevezést használják.

A hagyomány szerint az ősfalu a mai településtől délnyugatra a Pénzes nevű dűlőben feküdt, amelyet három oldalról hegygerincek védtek. Az egykori falunak temploma is volt, amit ma egy Kápolnának nevezett, csonka gúla alakú földhányás jelez.

A tatárdúlás következtében az egykori falu megsemmisült és a megmaradt lakosok a mai falu Felszeg nevű részén telepedtek meg. A falu áttelepülésével kapcsolatban Jánosfalvi Sándor István a Székelyhoni utazás a két Homoród mellett című könyvében azt írja, hogy a falu szász lakosságának jó része dögvészben elpusztult, a többi pedig elmenekült. A király az üresen maradt falut „donáció által magyar uraknak konferálta”, akik szabad székelyekkel és jobbágyokkal népesítették be. A betelepített szabad székelyek a Felszeg nevű falurészbe, míg a jobbágyok a mostani falu középső részére telepedtek le. Alszeget és Felszeget csak egy patak választotta el egymástól.

A 2002-es népszámlálási adatok szerint a község lakossága: 1167 fő, ebből Székelyderzsben 751 fő él, Székelymuzsnán 416 fő. A község nemzetiségi megoszlása: Székelyderzsben él 745 magyar 6 román nemzetiségű. Székelymuzsnán 415 magyar és 1 román nemzetiségű él. A község felekezeti megoszlása: Székelyderzsben 663 unitárius, 24 katolikus, 16 református, 8 ortodox, 4 baptista 1 evangélikus. Székelymuzsnában 257 református, 106 unitárius, 30 baptista, 24 katolkus, 7 ortodox.

A községbe vezető utat 2007 nyarán kezdték aszfaltozni, de a munkálatokat még nem fejezték be. Hamarosan az egyik romániai mobilhálózat antennát állít. A falu infrastruktúrája javulóban, új ivóvízhálózat épül ki a községben. Világhálós elérhetőség 2006. július 1-től működik a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség, Székelyderzs Község Önkormányzata és az Erdélyi Magyarok Törökbálinti Egyesületének összefogásával.

Székelyderzs határa hegyes völgyes, sovány talajában a sárga- és feketeagyag van túlsúlyban, ennek következtében termése szegény, a falu lakosságát nem tudta és ma sem tudja eltartani. A megélhetés biztosítására a falusiak építkezéseken dolgoznak, vállalkozásokat nyitnak, állattenyésztéssel foglalkoznak, vagy az állam biztosította szociális juttatásokból élnek.

A székelyderzsiek nagyon jó építkezési szakemberek. Messze földön híresek az itteni kőművesek és ácsok.

Állattenyésztésből főként a szarvasmarha és a juhtenyésztés van túlsúlyban. A község szarvasmarha-állománya 750, a juhállománya 4400.

Forrás: Székelyderzs honlapja 

btn_visszaerdelyhez.jpg