Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Nyilvántartások

az Önkormányzat közigazgatási területén lévő üzletekről és szálláshelyekről

Bejelentett üzletek

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6.§-a tartalmazza a kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás szabályait.
A Korm. rend. 6. § (1) bekezdése szerint „A kereskedő a Kertv. 3. § (1) bekezdése szerinti bejelentésének az 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.”

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás
ITT MEGTEKINTHETŐ

Működési engedéllyel rendelkező üzletek

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek körét, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó szabályokat a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. A  működési engedéllyel rendelkező üzletekről  a jegyző a 2. melléklet B) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása
ITT MEGTEKINTHETŐ

Szálláshelyek nyilvántartása

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet tartalmazza a szálláshely-üzemeltetés feltételeit. Korm. rend. szerint a jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezőkről a rendelet 12. §-a alapján nyilvántartást vezet, és közzéteszi az interneten.

A szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyek nyilvántartása
ITT MEGTEKINTHETŐ

Telephelyek nyilvántartása

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet

8.§. (1) A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

Az engedélyezett telephelyek nyilvántartása 
ITT MEGTEKINTHETŐ          ITT LETÖLTHETŐ

A Nyitvatartási Tilalom alóli mentesülés nyilvántartása

A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015.(III.17.) Kormányrendelet 2.§.(1) bek. alapján.

Az engedélyezett mentesülések nyilvántartása
ITT MEGTEKINTHETŐ