Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

01. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve
02. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
03. Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve beosztása
04. Ügyfélkapcsolati vezető neve és ügyfélfogadási rend
05. Testület létszáma, összetétele, neve, elérhetősége
06. (Feltöltés alatt)
07. (Feltöltés alatt)
08. (Feltöltés alatt)
09. (Feltöltés alatt)
10. Közfeladatot ellátó szerv felettes illetve felügyeleti szerve

 

01. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye,  postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Darány Község Önkormányzata

Székhely, postacím: 7988 Darány, Rákóczi u. 72.

 

Telefon szám: 82/466-926; 82/466-925

Fax szám: 82/466-925

E-mail cím: dkkorjegyzoseg@vipmail.hu

 

Vissza a lap tetejére

02. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

A hivatal belső szervezeti egységeinek fő feladatai:

 A hivatal belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjének meghatározásánál elsődleges cél, hogy a hivatal feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a jogszabályi követelményeknek megfelelően. A fenti körülmények figyelembe vételével, a helyi adottságoknak megfelelően az alábbi szervezeti egységek, csoportok határozhatók meg:

 A./ Igazgatási csoport

  Feladatai :

 •  Intézi az anyakönyvi, népesség-nyilvántartási ügyeket,

  •  Kiadják a hatósági bizonyítványokat,

  •  Végzik a PTK-ból eredő feladatokat (birtokvédelem, talált tárgyak),

  •  Felveszik a hagyatéki leltárt,

  •  Végzik a honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófavédelmi feladatokat,

  •  Intézik a szabálysértési ügyeket,

  •  Kiadják a közterület-foglalási engedélyeket,

  •  Ellátják az I. fokú építésügyi feladatokat,

  •  Intézik a gyermekvédelmi törvényből eredő hatósági feladatokat,

  •  Intézik a szociális törvényből eredő hatósági feladatokat,

  •  Döntésre előkészítik a szociális törvényből és a helyi önkormányzati rendeletből adódó segélyezési ügyeket,

  •  Intézik a törvényekből adódó egészségügyi és hadigondozási feladatokat,

  •  Ellátják a munkavédelmi, tűzvédelmi ügyeket,

  •  Intézik a mezőgazdasági és növényvédelmi feladatokat,

  •  Ellátják a vállalkozásokkal kapcsolatos ellenőrzési és adminisztratív feladatokat,

  •  Részt vesznek a képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítésében, ellátják az abból adódó adminisztratív feladatokat,

  •  Kezelik a személyzeti-, szabadság-, bélyegző- és egyéb nyilvántartásokat.

 •  Hatósági ellenőrzéseket végez.

 

  B./ Pénzügyi csoport 

  Feladatai:

  •  Elkészítik és a képviselő-testületi, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági ülésre beterjesztik negyedéves és féléves pénzügyi beszámolókat,

  •  Döntésre előkészítik és a képviselő-testületi, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági ülésre beterjesztik a pénzügyi koncepciót, az éves költségvetési, és a zárszámadási anyagokat

  •  Közreműködnek a költségvetési és fejlesztési alap gazdálkodásban, irányítják az intézmények pénzügyeit,

  •  Előkészítik a vezetői kötelezettségvállalásokat, ellenőrzik azok jogszerűségét, teljesítését,

  •  Ellátják az anyag és készletgazdálkodás, ingó és ingatlan-nyilvántartást,

  •  Végzik az intézményeknél a leltározást, selejtezést, elfekvő, - leselejtezett eszközök, berendezések értékesítését,

  •  Gondoskodnak a pénzügyi nyilvántartások naprakész vezetéséről,

  •  Intézik a hivatal és önkormányzati intézmények dolgozóinak munkabérrel összefüggő feladatit,

  •  Ellátják az önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos ügyeket.

  •  Rendszeres kapcsolatot tartanak a MÁK-kal.

  •  Felettes és társhatóságoknak adatokat szolgáltat.

 •  Ellátják az adóügyi igazgatással az önkormányzatot megillető bevételek kivetésével és beszedésével kapcsolatos feladatokat, így különösen:

  •  Gondoskodnak a helyi adók és a gépjárműadó kivetéséről és behajtásáról,

  •  Az adók nyilvántartásának naprakész vezetéséről,

  •  Gondoskodnak az idegentartozások behajtásáról,

  •  Adatot szolgáltatnak a felügyeleti szerveknek,

  •  Döntésre előkészítik az adórendeleteket.

 

  C./ Belső ellenőrzés 

  Feladatai:

 • Vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelést.
 • Vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.
 • Vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.
 • A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője  számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.
 • Ajánlatokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében.
 • Nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

 

 Titkárság - Ügykezelő

  Feladatai:

 • Ellátja a polgármester és jegyző vonatkozásában a titkársági feladatokat,
 • Kezeli a telefonközpontot és faxot,
 • Elvégzi a számítógépes iktatást, gondoskodik az iktató program hibátlan működéséről,
 • Rendezi az ügyiratok postázását, kezeli a bérmentesítő gépet,
 • Ellátja az irattárazási, selejtezési feladatokat,
 • Kapcsolatot tart a levéltárral és az iktatás vonalán a MAGÓ Bt-vel,
 • Jelzi a lakosság által észlelt hibákat, bejelentéseket a közszolgáltatók felé,
 • A hivatal vezetése részére gépelési és fénymásolási feladatokat lát el.  A Titkárság közvetlenül a jegyző irányítása alatt végzi munkáját. 

Vissza a lap tetejére

 

03. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

 Levelezési cím: 7988 Darány, Rákóczi u. 72.

Telefon: 82/466-926

Fax: 82/466-925

E-mail cím: dkkorjegyzoseg@vipmail.hu 

 

Jegyző:

Szolga József

 Igazgatás:

Berkics Marianna

Működési engedélyek, telepengedélyek, kereskedelemmel és vendéglátással kapcsolatos ügyintézés, anyakönyvvezető, hatósági bizonyítványok kiadása, gyermekvédelem.

Salamon Erzsébet

Szociális ügyek, szociálpolitikai igazolás kiadása, rehabilitációs ügyek, közhasznú, közcélú foglalkoztatással kapcsolatos feladatok, gyámhatósági ügyek, katasztrófavédelem, anyakönyvvezető, választási ügyek.

Pénzügy:

Kúsz Ernő

Pénzügyi ügyintézés, munkaügyek, költségvetés, közműfejlesztés, ingatlan vagyonkataszter kezelése.

Füzesi Gyula

Pénzügyi ügyintézés, ingatlan vagyonkataszter kezelése.

Flender Tamás

Adóügyek intézése, pályázatok, informatika.

Belső ellenőrzés:

Berkics Marianna

Belső ellenőrzés, anyakönyvvezető, szabálysértési eljárások, pályázatok. 

Titkárság:

Polyik Renáta

Iktatás, telefonközpont kezelése

 

 Vissza a lap tetejére